Türkiyeli Taksiciler
E-Mail
Yönetim Kurulu
İletişim Bilgileri
Deutsche Bahn Taxi
Gutachter
Hakkımzda
İletişim
Calışma Programımız
Tüzük (PDF)
Satzung (PDF)
Üyelik Formu
Etkinliklerimiz
Sevincimiz Üzüntümüz
Gülelim-Eglenelim
Görüş-Öneri-Eleştiri
Tarihten Sayfalar
Şiirler
Bize Sorun
Okuyucu Köşesi
Reklamlar
Duyurular
Fuar Terminleri
Mesleki haberler
Charter Günleri
Konsolosluk Ffm
Linkler
İcindekiler
Impressum


 

                     Üyeleri artırma

                Bugün itibariyle üye sayımız: 45

Bu sayıyı (tüm üyeleri bu işe katarak) çoğaltmak....Tüm üyelere bir mektup yazarak katkıları sağlanacak.(Üyelerimiz,yakın arkadaşlarına ulaşabilir; patronlarını veya arabasında çalıştırdığı sürücü arkadaşları üyeliğe daha kolay ikna edebilir.)

                Yönetim kurulu üyeleri de  bunu bitmeyen bir süreyle kendileri için görev bileceklerdir.       

                Eskiden derneğimiz üyesi olup da,çeşitli nedenlerle üyelikten ayrılmış kişiler çıkarılacak;Bunlarla görüşecek YK. üyeleri saptanacak;yeniden kazanmak istediğimiz kişilerle bu arkadaşlarımız bağlantı  kurulacak ve çalışmalarının sonucu YK toplantılarında değerlendirilecektir.2012 yılı sonunda üye sayımızı 60‘ya çıkarmak hedefimizdir.

             Çalışma programımızın kesinleşmesinden önce taksiciler arasında geniş bir yoklama yapılacak ve arkadaşlarımızın önerileri alınacaktır.

             2012 yılı 30.Nisan da sadece üye eş ve çocuklarının katılabileceği nitelikli, eğlenceli bir yemek verilecektir.

             1-Havaalanında ilk bekleme yerimizdeki koşulların düzeltilmesi,çukurların yok edilmesi, asfaltlanması,her gün temizlenmesi vs.

                2-İkinci bekleme yerinin,yıkım,alan düzeltme,yeni yapım sırasında karşılaştığımız ve daha da karşılaşacağımız sorunlar TTV ve Frapor yetkilileri ile görüşülecek; gerekirse imza toplanacak ve akla gelebilecek (üstesinden gelebileceğimiz) çeşitli yaptırımlar uygulanacaktır.

             3-Havaalanında çalışan arkadaşlarımız da FRAPORT‘un bir çalışanı gibi görülmelidir.Zira birisi alanı temizliyorsa,birisibilet satıyorsa,birisi güvenliği sağlıyorsa; bizler de onların yolcularını taşıyarak Fraporta hizmet veriyoruz.Bu nedenle Fraportun havaalanında çalışanlarına sunduğu hizmetlerden aynı biçimde yararlanmalıdır.

                4-Yeni bir bekleme alanı konularına müdahil olacağız.

             Arkadaşlarımız arasında zaman zaman taxi arayan sürücüler; sürücü arayan işverev arkadaşlarımız olmaktadır.Bu arkadaşların sorunlarını yeni bir görevlendirme ile derneğimiz çözecektir.

Sadece derneğimiz üyeleri için:

Tamirhaneler bulunacak ve bunların herbirinden teklifler alınacak bu teklifler üye arkadaşlarımıza ulaştırılacaktır. (Bu uygulama öteden beri vardır.Ne var ki bu dönemde üzerinde daha önemle durulacak, gelişmeler izlenecektir.)

Arabaların lastik ihtiyacının, bulunacak bir lastık firmasınca ve de daha ucuz karşılanmasına çalışılacaktır.

Arkadaşlarımızın buluşma yeri olarak bir lokale ihticı olduğuna ve bunu sağlamanın kaçınılmaz görevimiz olduğuna başlangıçtan bu yana tüm yönetim kurullarımız inandılar ve bu alanda olmadık fedalarlıklarda da bulundular.Ama gelinen noktada hem arkadaşlarımızın emeklerine hem derneğimizin paralarına yazık oldu. Belki çalışma koşullarının giderek ağırlaşması ve arkadaşlarımızın daha çok çalışma zorunda kalmaları vs. onları evlerine yakın bir buluşma yeri aramaya itti.Bunu anlamak lazım.Bu nedenle bu yönetim kurulu; (şimdilik) bir lokal oluşumu için çalışmayacaktır.Onun yerine değişik bölgelerde değişik yerler tesbit edecektir.İçinde bulunduğumuz ekonomik şartla da bizi buna zorlamaktadır.

Bu arada üyemiz Zeki Erkmen‘den bize her bakımdan uygun bir büro kiraladık.Elektiriği,ısınms sistemi ve internetli bilgisayarı mevcut olan bu yerde çalışmalarımız daha verimli olacak,diye düşünüyoruz.Çalışmalarımızı artık bilgisayarlı yapacağız.Buraya Mart.2009‘a kadar para ödemeyeceğiz.Sonraki her ay için de 150,-€ vereceğiz.

TV ile ilişkiler:

İlk kuruluş zamanları hariç tutulursa,TV. ile ilişkilerimiz hep sıcak olmuştur.Ne zaman gerek görmüşsek kapıları her zaman ve hemen bize açılmıştı.Bizi ciddiye almışlar,karşılarına almak istememişlerdir.Bu durum bizlerin birlik içinde olduğumuz,üyelerimizin bizim tesbitlerimize uygun davrandığı,her kafadan bir sesin çıkmadığı zamanlar için geçerlidir.

Bu dönemdeki çalışmalarımız geçmişteki günlerin ortamını yeniden yaratmağa yönelik olacaktır.

✔ Tüm bu ve başkaca çalışmaları tek başına YK.üyeleri (kabul edersiniz ki) yapamaz.Bu nedenle belirli çalışma alanlarını üyelerimiz arasından belirli arkadaşların sorumluluğuna vereceğiz.Böylece yönetim kurulu dışında bir çok arkadaşımızla yük paylaşacağız;daha çok kişinin yeteneği ve enerjisi işin içine katılacak.

 

Türkiye’li Taksiciler Derneği/ Rhein Main  | info@ttvrm.de
Top